Katı Atık Karakterizasyonu

Katı atık depolama tesislerine gelen çöpün şehir genelinde profesyonel ve detaylı atık karakterizasyonunun yapılması müşterinin yatırımlarını şekillendiren en önemli ön yatırımdır. Yapılan Katı Atık Karekterizasyonu ile çöpün analizi ve sınıflandırılması yapılarak yatırım yapılacak projenin seçilmesi, kapasitesi ve işletilmesi gibi çok önemli konularda yatırımcıya bilgi sağlar.

Ayrıştırma Tesisinin Projelendirilmesi,

Yapılan Katı Atık Karekterizasyonu ile tesisin ayrıştırma ünitelerinin kapasitesi,

Kül, su gibi istenmeyen materyallerin toplama sistemlerinin detayı,

Çöp toplama araçlarının sınıflandırılarak organik içeriği fazla veya geri dönüşüm malzemesinin az olduğu araçların ayrıştırma tesisine alınmadan Katı Atık Depolama sahasına gönderilerek, Tesis kapasitesini zorlamadan enerji ve iş gücü kazanımı,

gibi bir çok konuda, projenin seçimi ile yatırım işletme maliyetlerinde düşüş sağlanacaktır.