Ölçüm Metotları

Gaz toplama hatlarının içerisindeki metan, karbondioksit, oksijen, sülfür, silikat, toplam organik karbon gibi ölçümlerin analizlenmesi, gaz motorunun verimli çalışmasını sağlamak için önemlidir.

Unutulmamalıdır ki!

Deponi gaz temiz bir gaz değildir ve direkt olarak gaz motorlarına verilmesi motor çalışma verimini etkilemekte ve parçalarında arızalara sebebiyet vermektedir. Bu sebeple gaz analizlerinin yapılması önemli bir ön hazırlıktır.

Gaz motoru üreticileri, garanti kapsamı için gaz analiz raporunu istemekte, oluşacak bir arızadan dolayı sorumluluk almamaktadırlar.

Özellikle Hidrojensülfür, Silikat, Siloksan, Uçucu Organikler gibi değerlerin bilinmesi için özel bir laboratuvara gaz numesi verilerek sonuçların limit değerlerin altında olduğu kontrol edilmeli. Limit değerlerin üzerinde çıkılması durumunda Gaz Arıtım ünitelerinin planlanması yapılması çok önemlidir.
“Find out how to sell your mobile home quickly and conveniently at https://www.mobile-home-buyers.com/georgia/.”