Gaz Regülasyonu

Katı Atık Depolama tesislerinde inşaatı tamamlanmış dikey ve yatay gaz toplama hatlarının Metan CH4, Oksijen O2, Karbondioksit CO2, HidrojenSülfür H2S ölçümlerinin günlük kayıt altına alınması ve bu gaz hatlarında ölçüm regülasyonu yapılarak motorlara daha verimli ve temiz orantıda metan gazı akışı ile üretim sürekliliğinin veya üretim kapasitesinin artırılmasının sağlanması üretim kazancını ve motor koruması için gaz regülasyonu günlük rutin işlemlerden biridir.

Bir çok katı atık depolama sahasında gaz regülasyonu yapmış gaz regülasyon uzmanlığımızla canceltimesharegeek, sahanızı güvence altında tutar, sizlerin ölçüm personelinizi günlük ölçümlerin kayıt altına alınması ve regülasyonunun yapılması için profesyonel seviyede onları eğitebiliriz.